Word order in Dutch

Word order in Dutch

Woordvolgorde van de Nederlandse taal. NT2 hulpboekje voor anderstaligen.
1, 2, 3 Zo maak je een zin! Zinnen bouwen in het Nederlands.