Konnex. Uitdrukkingen en vaste verbindingen in de Nederlandse taal.